---

Právě tvoříme:

logotyp a jednotný

vizuální styl

italské restaurace Garofalo

---

Logotyp s redesignem původní rodové heraldiky rodiny Garofalo